Kiedy niektórzy będąc w pełni…

Kiedy niektórzy będąc w pełni sprawni mają problem z parkowaniem, nasz rodak robi to. Szacunek mu się należy.
#drift #samochody